Epaket

O nama

Inovativna rešenja u sistemu isporuke pošiljaka

Kompanija Epaket d.o.o. se bavi hardverskim inženjeringom, dizajnom proizvoda, razvojem softvera i upravljanjem mrežom paketomata u Srbiji i regionu.

Razvijanje inovativnih rešenja u sistemu prijema i isporuke pošiljaka je jedna od osnovnih delatnosti Epaket d.o.o. kompanije. Naš tim stručnjaka kontinuirano radi na unapređenju rešenja za isporuku pošiljaka, s ciljem pružanja adekvatnih, savremenih i brzih konstrukata pogodnih za on-lajn trgovce, kurirske službe i kompanije koje se bave logistikom.

Epaket paketomati, kompletno projektovani i izrađeni u Srbiji, imaju za cilj da obezbede klijentima sigurno, brzo i personalizovano iskustvo u isporuci pošiljaka, a celokupni servis Epaket d.o.o. kompanije unapređuje i modernizuje logistički pristup izazovu isporuke pošiljaka kroz razvoj alternativnih rešenja distribucije.

Paketomat je namenjen on-lajn trgovcima, kurirskim službama, fizičkim licima i svima onima koji žele efikasno i lako da pošalju ili preuzmu paket. Trgovcima i pojedincima Epaket servis omogućava sigurnost i komfor u isporuci, povećanje prodaje, konkurentnu cenu, diskreciju, nov servis i promotivne aktivnosti. Kurirskim službama pruža mogućnost da svojim klijentima ponude efikasan i nov servis kao i da kroz optimizaciju voznog parka smanji broj angažovanih kurira i vozača potrebnih za preuzimanje i dostavu paketa.

Epaket d.o.o. je društveno odgovorna kompanija i zalaže se za očuvanje životne sredine i smanjenje karbonskog otiska. Uvođenjem paketomata se pored lakšeg preuzimanja i slanja paketa smanjuje emisija štetnih gasova u vazduhu kroz racionalnije korišćenje voznog parka kurirskih službi i logističkih kompanija.

Misija i vizija

Naša misija je da omogućimo klijentima sigurno, brzo i personalizovano iskustvo u isporuci pošiljaka.
Vizija kompanije Epaket d.o.o. je da unapredi i modernizuje logistički pristup izazovu isporuke pošiljaka kroz razvoj alternativnih rešenja distribucije.