Epaket servis

Slanje i preuzimanje paketa

ePaket - Preuzimanje paketa

1. E-mail i SMS obaveštenje

U trenutku kada je vaša pošiljka prispela na odabrani paketomat, mejlom i sms porukom dobićete informaciju o vašoj pošiljci. Adresu paketomata za preuzimanje, Radno vreme paketomata, QR kod i šestocifreni broj za preuzimanje, link za plaćanjeukoliko pošiljka nije plaćena unapred.

2. Plaćanje pošiljke

Ukoliko pošiljka nije plaćena, klikom na link za plaćanje iz poruke otvoriće vam se platna strana na kojoj možete izvršiti plaćanje IPS-om NBS ili platnom karticom. Kada je plaćanje uspešno izvršeno QR kod i šestocifreni broj iz poruke posatće aktivni i možete podići vašu pošilku.

3. Preuzimanje pošiljke

Odlaskom do odabranog paketomata i ukucavanjem šestocifrenog broja ili skeniranjem QR koda vec dobijenog putem mejla i sms-a otvoriće vam se odgovarajući pretinac. Preuzmite pošiljku i zatvorite vrata pretinca paketomata.